Liên hệ

Trường Tiểu học Trực Thái

Địa chỉ: Xóm 7, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà Đỗ Thị Tuyết Mai
Điện thoại: 0943028893
Email: tthai.thtn@gmail.com